Požiadať o pomoc

Chudoba

Sociálny status osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje (materiálne, kultúrne a sociálne) sú natoľko limitované, že ich vylučujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátu, v ktorom žijú.