Požiadať o pomoc

Exekúcia

Nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Exekúciu vykonáva exekútor, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou.