Požiadať o pomoc

Komplexné služby

Služby, ktoré poskytujú neziskové organizácie ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a potrebujú súčasne pomoc vo viacerých oblastiach. Ide o sociálnu, psychologickú, špeciálnopedagogickú a právnu pomoc.