Požiadať o pomoc

Ľudia chorí a s hendikepom

Ľudia s mentálnym, psychickým a telesným postihnutím. Ľudia chorí so zdravotným obmedzením.