Požiadať o pomoc

Náhradná rodinná starostlivosť (NRS)

Ak sa rodičia z rôznych príčin o svoje dieťa nestarajú, musí sa nájsť pre dieťa iné vhodné prostredie, kde bude vyrastať. Z tohto dôvodu existuje v právnom poriadku inštitút náhradnej rodinnej starostlivosti. Pod pojmom náhradná rodinná starostlivosť rozumieme tri formy tejto starostlivosti, a to náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnsku starostlivosť a ústavnú starostlivosť.