Požiadať o pomoc

Nepriaznivá životná situácia

Neželateľná situácia, ktorá dostala rodinu do krízy. Ide predovšetkým o stratu zamestnania, ochorenie, stratu bývania, rozvod, úmrtie, živelné katastrofy…