Požiadať o pomoc

Nepriaznivé sociálne podmienky

Podmienky, ktoré majú nepriaznivý dopad na fungovanie rodiny. Ide o neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby (nedostatok stravy, nevhodné bývanie, dlhodobá nezamestnanosť…) alebo rodiny potrebujú pomoc inej osoby z iných vážnych dôvodov.