Požiadať o pomoc

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK)

Ide o orgán verejnej správy, ktorý je zodpovedný za ochranu detí. Orgány sociálnoprávnej ochrany vyhľadávajú ohrozené deti, prijímajú preventívne opatrenia na ochranu detí, poskytujú poradenstvo rodinám a vykonávajú činnosti v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti. Dohliadajú taktiež na výkon ústavnej výchovy.