Požiadať o pomoc

Ohrozená rodina

Rodina, ktorá je priamo ohrozená negatívnymi vplyvmi. Ide predovšetkým o ohrozenie v dôsledku rozvodu, straty zamestnania, choroby, úmrtia…