Požiadať o pomoc

Osamelý rodič

Rodič, ktorý žije bez partnera v jednej domácnosti spoločne s dieťaťom.