Požiadať o pomoc

Podporné služby

Súbor služieb, napr. sociálne, psychologické, špeciálnopedagogické a právne, ktoré poskytujú neziskové organizácie na pomoc rodinám v nepriaznivej situácii.