Požiadať o pomoc

Rodina

Rodina je základná bunka spoločnosti. Predstavuje ju aspoň jeden rodič s dieťaťom alebo obaja rodičia s dieťaťom, či deťmi. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie.