Požiadať o pomoc

Rozvoj rodičovských zručností

Špeciálny tréning rodičov, ktorý ich učí, ako pomôcť deťom, podporiť ich samostatnosť a sebavedomie a viesť ich k sebakontrole a zodpovednosti. Učí rodičov, ako komunikovať s dieťaťom pri rôznych emocionálnych a iných problémoch.