Požiadať o pomoc

Sanácia rodiny

Spôsob sociálnej práce s rodinou prostredníctvom súboru opatrení sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb a ďalších programov. Cieľom je upraviť podmienky v rodine tak, aby sa situácia v rodine zlepšila natoľko, aby sa predišlo umiestneniu detí do detského domova, prípadne aby sa mohli deti vrátiť späť domov.