Požiadať o pomoc

Sieťovanie neziskového sektora

Spájanie, spolupráca viacerých neziskových organizácií a štátnych inštitúcií s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ.