Požiadať o pomoc

Sociálne poradenstvo pre rodiny

Odborná činnosť zameraná na pomoc rodine v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá má viesť k samostatnému, zodpovednému riešeniu vlastného problému. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.