Požiadať o pomoc

Sprevádzanie rodiny

Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa ocitli v situácii, ktorá zložitá, preto sa potrebujú poradiť. Potrebujú oporu a pomoc pri vybavovaní rôznych záležitostí, napr. podanie žiadostí na úradoch.