Požiadať o pomoc

Terénna sociálna práca

Súbor činností vykonávaných sociálnym pracovníkom v prirodzenom sociálnom prostredí klienta. Cieľom je predchádzať sociálnemu vylúčeniu osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.