Požiadať o pomoc

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Činnosť úradov je orientovaná na klientov a činnosti, ktoré súvisia so znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním zamestnanosti.