Požiadať o pomoc

Základné sociálne zručnosti

Špeciálny tréning sociálnych zručností, ktorý slúži ako prevencia problémového správania rodičov a detí. Učí ich sebaúcte, sebahodnoteniu, empatii, zvládať náročné situácie a riešiť konflikty.