Požiadať o pomoc

TÝŽDEŇ S MAMOU, TÝŽDEŇ S OTCOM

Život dokáže prekvapiť a stáva sa, že sa ľudia rozchádzajú. Ak ale majú partneri dieťa, rozchod býva zložitejší. Vo fungujúcej rodine je samozrejmé, že starostlivosť o deti zabezpečujú obaja rodičia, pričom pri rozvode väčšinou platí, že je dieťa zverené do starostlivosti jednému z nich, pričom druhý rodič dostane možnosť byť s dieťaťom každý druhý víkend. Podľa odborníkov je to príliš krátky čas na to, aby si dieťa mohlo aj naďalej zachovať rovnaký vzťah k obom rodičom. Striedavá starostlivosť je jedným z riešení, kedy sa môžu po rozchode o deti postarať obaja rodičia, ale dobrá môže byť jednoznačne iba v prípade, ak je správne chápaná. Na Slovensku ju upravuje zákon č. 217/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kritériá pre zverenie detí do striedavej osobnej starostlivosti sú zhodné s kritériami pre zverenie detí do osobnej starostlivosti jedného rodiča. Pri striedavej osobnej starostlivosti musia byť obidvaja rodičia spôsobilí riadne sa starať o deti, musia mať záujem starať sa osobne o deti a musia vytvoriť vhodné podmienky pre výchovu a starostlivosť o deti. Nie je potrebné, aby obidvaja rodičia súhlasili so striedavou osobnou starostlivosťou, stačí ak s ňou súhlasí jeden z rodičov. Ak ale o ňu požiada jeden rodič a druhý je proti, súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. V prípade, že máte záujem dozvedieť sa o téme viac a prečítať si názory viacerých odborníkov, môžete tak urobiť kliknutím na nasledovný odkaz.

ZDROJ: www.ahojmama.sk