Požiadať o pomoc

UKÁŽME SVETU ROZUM A CIT

S občianskym združením Rozum a Cit Nadácia J&T spolupracuje od roku 2013, stali sa súčasťou aj kampane Family – rodina na prvom mieste a od júna 2018 sú jedným z 3 partnerov pri projekte Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny, ktorý je podporený v rámci Európskeho sociálneho fondu.

Zameriavajú sa predovšetkým na poskytovanie bezplatného sociálno-právneho a psychologického poradenstva pre všetkých členov náhradných rodín, odľahčenie“ rodín, organizovanie vzdelávacích a terapeutických pobytov, tvorivých dielní, pohybových, arteterapeutických a muzikoterapeutických projektov a zastrešujú kontinuálnu podporu pre rodiny formou klubu náhradných rodín v Dolnom Kubíne.

Svoju činnosť predstavili okoliu dňa 11.7.2018 aj prostredníctvom besedy k výstave Ukážme svetu Rozum a Cit, ktorá bola spojená s vernisážou. Vystavené fotografie zachytávajú chvíle zo spoločne strávených víkendových pobytov náhradných rodičov a ich detí, ktoré organizovalo práve občianske združenie. Neodmysliteľnou súčasťou výstavy sú výrobky vytvorené na týchto pobytoch, napríklad deky životných príbehov prijatých detí alebo hlinené výrobky z keramickej dielničky.  V prípade, že Vás téma tejto výstavy zaujala, je pre Vás dostupná ešte počas mesiaca júl v Krajskej knižnici v Žiline.