Požiadať o pomoc

V SYSTÉME ADOPCIÍ MUSÍ BYŤ DIEŤA NA PRVOM MIESTE

Zrealizoval sa prieskum systému adopcií, kde sa zistilo, do akej miery sa v procese osvojenia zohľadňuje najlepší záujem dieťaťa. Preskúmala sa aktuálna legislatíva a postupy jednotlivých Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré popri súdoch zohrávajú v priebehu osvojení významnú úlohu. Na základe výsledkov prieskumu vidieť priestor na zlepšenie systému predovšetkým v potrebe zmeny vnímania adopcie ako procesu hľadania rodiny pre dieťa, nie naopak.

Na Slovensku je približne dvojnásobný počet detí, ktoré môžu byť osvojené v porovnaní s počtom záujemcov a záujemkýň o adopciu dieťaťa. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tento rozdiel je priaznivý pre zabezpečenie starostlivosti o deti. Pri relatívne nízkom počte detí vhodných na osvojenie je však len minimum takých, ktoré spĺňajú predstavu o takzvanom „ideálnom type dieťaťa”. Prieskum ukázal, že strach z prijatia iného (neideálneho) dieťaťa častokrát vychádza z nedostatku informácií, prípadne z tlaku okolia, z pretláčania negatívnych skúseností do popredia a z chýbajúcej priebežnej a individualizovanej práce so žiadateľmi a žiadateľkami. V rámci odporúčaní na zlepšenie systému preto Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. (verejná ochrankyňa práv) navrhla zjednotiť štandardy prípravy na prijatie dieťaťa, aby boli záväzné pre všetky subjekty poskytujúce prípravu a zabezpečili nielen základný rámec priebehu prípravy, ale umožnili zároveň aj individuálny prístup k záujemcom a záujemkyniam o prípravu. V rámci systému adopcií považuje tiež za mimoriadne dôležitú osvetu verejnosti vo vnímaní účelu osvojenia a v zmene prístupu ku kladeniu požiadaviek na dieťa.

Celú správu z prieskumu si môžete prečítať v dokumente nižšie.

Sprava VOP o priebehu vnutrostat. osvojeni na Slovensku

ZDROJ: Verejná ochrankyňa práv