Požiadať o pomoc

VITAJTE VO SVETE DETÍ S ASPERGEROVÝM SYNDRÓMOM

Tak, ako sa dieťa s dyslexiou trápi s pochopením čítaného textu, tak sa dieťa s diagnózou Aspergerov syndróm stráca v sociálnych vzťahoch. Náš svet je pre neho zložitý, komplikovaný, nepochopiteľný. Väčšinou ani netuší, čo je príčinou jeho problémov, no uvedomuje si, že nášmu správaniu, pocitom, či bežnému životu nerozumie. Preto sa môže cítiť opustené, bezmocné, ak nebude cítiť podporu zo strany dospelých a ak sa premešká včasná diagnostika a pomoc, následky na jeho vývin sú neskôr ťažko napraviteľné. Deti s Aspergerovým syndrómom ťažko nadväzujú a udržiavajú priateľstvá, môžu byť citlivé na zvuky, dotyky a aj chute, väčšinou majú netypickú záľubu, o ktorej dokážu aj hodiny rozprávať. Môžu mať tiež problémy s motorikou, majú problém s rozpoznávaním a spracovaním svojich emócií, ťažko zvládajú svoje chyby a prehry. Väčšina týchto prejavov sa vyskytuje aj u bežných detí a zvýšiť pozornosť by ste mali v prípade, ak ich spozorujete viac. V nasledujúcom článku sa na Aspergerov syndróm pozrieme bližšie.

ZDROJ: www.eduworld.sk