Požiadať o pomoc

ZA NEPLATENIE SMETÍ NEBUDÚ MÔCŤ BYŤ POTRESTANÉ DETI

Za odvoz smetí musí platiť každý, aj maloleté dieťa. No keďže dieťa nezarába, túto povinnosť majú za dieťa rodičia. A tí, pokiaľ si túto povinnosť nesplnia, automaticky robia zo svojich detí dlžníkov. Prichádza ale zmena zákona, ktorá zabezpečí, aby voči deťom nemohla byť vedená exekúcia za neplatenie. K tomuto kroku sa pristúpilo po tom, ako sa zistilo, že množstvo maloletých detí si nesie so sebou dlhy, pričom za túto skutočnosť nemôžu a toto bremeno si so sebou nesú do dospelosti, kedy na trh práce vstupujú už ako dlžníci. Najviac zadlžených detí je v sociálne vylúčených komunitách, najviac vyhrotený problém bol v Žiline. Z dôvodu dlhov stratili deti napríklad výhody, na aké mali nárok ich rovesníci (MHD zadarmo).

Úprava zákona po nadobudnutí účinnosti zabezpečí prechod povinnosti platiť za komunálny odpad z maloletého dieťaťa na zákonného zástupcu. Zároveň sa tým vyrieši aj problém už so vzniknutými exekúciami na deti tak, že zákonný zástupca bude mať k dispozícii lehotu na vyrovnanie dlhu za maloletú osobu a v prípade, že nepríde k jeho vyrovnaniu, dlh sa stane podľa zákona jeho vlastným dlhom.

Celý článok si môžete prečítať na nasledovnom odkaze.

ZDROJ: www.sme.sk