Požiadať o pomoc

ZMENA PRI POSUDZOVANÍ INVALIDITY

Podľa nových pravidiel platných od 1.9.2019 môže posudkový lekár Sociálnej poisťovne určiť, že prítomnosť poistenca pre poistenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom nie je potrebná a jeho zdravotný stav posúdi na základe doložených lekárskych odborných nálezov v neprítomnosti poistenca. Týka sa to ale predovšetkým ťažkých, liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad pri onkologických ochoreniach, po cievnych mozgových príhodách, po amputácii končatín, nevidomých a podobne. Poistenec bude ale, samozrejme, o možnosti posúdenia jeho zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný a ak napriek tomu prejaví vôľu zúčastniť sa osobne na posúdení jeho zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.

Prehľad odpracovaných rokov na priznanie plnej penzie

VEK POISTENCADĹŽKA POISTENIA
do 20 rokovmenej ako 1 rok
nad 20 do 24 rokovnajmenej 1 rok
nad 24 do 28 rokovnajmenej 2 roky
nad 28 do 34 rokovnajmenej 5 rokov
nad 34 do 40 rokovnajmenej 8 rokov
nad 40 do 45 rokovnajmenej 10 rokov
nad 45 rokovnajmenej 15 rokov

ZDROJ: Sociálna poisťovňa