Požiadať o pomoc

ZMENY V SOCIÁLNYCH DÁVKACH

Uplynulé mesiace priniesli mnohé zmeny v sociálnych dávkach – dlhšia práceneschopnosť, tehotenská dávka, dlhodobé ošetrovné a materská otcov.

Čo všetko sa zmenilo a aké sú podmienky vzniku nároku na jednotlivé dávky?

Všetky potrebné informácie sa dozviete v článku – Zmeny v dávkach: Dlhšia PN, tehotenské, dlhodobé ošetrovné, materská otcov. 

ZDROJ: uzitocna.pravda.sk / Dorota Hudecová