Požiadať o pomoc

ZVÝŠENIE PRÍSPEVKOV PRE OPATROVATEĽOV

Opatrovateľom a osobným asistentom sa od júla zvyšujú príspevky.

Viac informácií sa dozviete v článku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny – Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76 400 poberateľov.

Zdroj: employment.gov.sk, MPSVR SR