Požiadať o pomoc

ZVYŠUJE SA SUMA ŽIVOTNÉHO MINIMA A PRÍSPEVKY NAŇ NAVIAZANÉ

Suma životného minima sa upravuje k 1.7.2019, avšak dávky naň naviazané sa zvýšia buď v priebehu mesiaca júl 2019 alebo k januáru 2020, v závislosti od legislatívnej normy, podľa ktorej sa dávka alebo príspevok upravuje. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané, stúpnu o 2,5%. Suma životného minima sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýši na 210,20 €, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 € a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 € mesačne. Presnú výšku príspevkov a dávok si môžete pozrieť v prehľade nižšie. Podľa vyjadrenia ministra Jána Richtera valorizáciou si prilepšia mladé rodiny a ohrozené skupiny obyvateľov. Výraznejšie zvýšenie tiež pocítia aj pracujúci rodičia, nakoľko sa začiatkom roka 2020 zvýši rodičovský príspevok, čo má zmierniť prepad z predchádzajúceho poberania materského.

ZDROJ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Výška dávok a príspevkov